Home

Website van/voor de Familie Lock

Welke familie Lock zal je vragen, nu kijk even op “Familie” en het zal al direct een stuk duidelijker zijn. Deze familie Lock en alle directe verwanten van “Vaderskant” (Lammerts, van der Toorn, van Dijken) maar natuurlijk ook van “Moederskant” (van Mensch, Graves, van Doorn, Lock, Hofland, van Dooren, Boers) inclusief vrienden kunnen een bijdrage leveren om deze website informatief en compleet te maken.

Website
Laatste wijziging website (juli 2020). De banner toont een Lepelaar in de Oostvaardersplassen. De “nieuwspagina” is vervallen, “foto-albums” is hiervoor in de plaats gekomen. Ingedeeld in twee groepen. Eerste groep betreft “Natuurfoto’s” nu bestaande uit: Serie 1 Olifanten, Serie 2 Vlinders Buitenland, Serie 3 Vogels Buitenland, Serie 4 Vogels Nederland, Serie 5 Vogels Costa Rica en nieuw Serie 6 Vlinder Nederland, mei 2020. De tweede groep betreft “Familie-evenementen en Vakanties”.

Het menu van de genealogiepagina’s is aangepast en begint met een lijst “Index genealogiepagina’s”. Naar aanleiding van informatie die ik ontving van Willie Tuinier-Lock heb ik ook de introductie enigzins uitgebreid. Informatie over familieleden is zeer welkom. Het aantal pagina’s c.q. overzichten kan onbeperkt worden uitgebreid dus laat het vooral weten als je aanvullende of nieuwe informatie hebt.
Van Roland van Dooren aanvullende informatie ontvangen (mei 2020) over de familie C.v.Dooren. Stuur je informatie via deze  link aan de beheerder.

Op “Links” zijn een aantal URL’s voor websites waar familie informatie te vinden is. En een overzicht van websites van familieleden die een eigen website hebben. Nieuw toegevoegd zijn links die voorheen op de “Nieuwspagina” stonden.

De foto van de maand deze keer 2 foto’s eerste van een nieuwe soort in de verzameling de Kleinekarekiet en de tweede gewoon een mooie foto van een Grutto beide zijn genomen in de polder bij Putten, mei 2020.

De fotoserie 2 heet nu “Vlinderserie buitenland” versie 09, februari 2020. Alle in Nederland voorkomende vlinders zijn verwijderd. Voor de duidelijkheid de serie betreft niet alleen dagvlinders maar ook nachtvlinders waarvan een aantal zgn dagactieve. Vlinderfoto’s zijn gemaakt “buiten” tijdens wandelingen op vakantie en in vlindertuinen. De gebruikte nummering is niet meer dan de volgorde van maken. Deze nummering loopt door zowel in de buitenland- als ook in de Nederland-serie.

Fotoserie 6 betreft “Vlinderserie Nederland” versie 04, augustus 2020. Alle gefotograveerde vlinders zijn “buiten” waargenomen. In versie 04 zijn nieuwe soorten toegevoegd dat zijn het “Bruin Blauwtje” en de “Sint Jansvlinder”. Van andere vlinders een betere foto toegevoegd of een bestaande foto vervangen.

De fotoserie 3 “Vogelserie buitenland” versie 09, september 2020 is uitgebreid na een bezoek deze zomer aan Avifauna. De serie omvat soorten die niet in Nederland voorkomen. (of nog niet door mij zijn waargenomen in Nederland)

Fotoserie 4 van “Vogelserie Nederland” versie 10, juli 2020, toegevoegd zijn Uil_Steen, Arend_Zee en Specht_Groen verder betere foto’s van o.a. Grutto, Blauwborst en Kneu.

Foto’s van “Vogelserie Costa Rica” fotoserie 5 ruim 50 soorten en 220 foto’s. Januari 2020, versie 2, nog wat foto’s toegevoegd waarvan de namen nog niet eerder bekend waren. De meeste foto’s zijn gemaakt in Noord-West- en een paar Centraal Costa Rica. De vogels zijn herkenbaar maar de kwaliteit van de plaatjes laat te wensen over. Dat komt omdat vogels niet vaak stil zitten en ook vanwege mijn voorkeur voor de compact camera.