Home

Website van/voor de Familie Lock

Welke familie Lock zal je vragen, nu kijk even op “Familie” en het zal al direct een stuk duidelijker zijn. Deze familie Lock en alle directe verwanten van “Vaderskant” (Lammerts, van der Toorn, van Dijken) maar natuurlijk ook van “Moederskant” (van Mensch, Graves, van Doorn, Lock, Hofland, van Dooren, Boers) inclusief vrienden kunnen een bijdrage leveren om deze website informatief en compleet te maken.

Website
Laatste wijziging website (juli 2020). De banner toont een Lepelaar in de Oostvaardersplassen. De “nieuwspagina” is vervallen, “foto-albums” is hiervoor in de plaats gekomen. Ingedeeld in twee groepen. Eerste groep betreft “Natuurfoto’s” nu bestaande uit: Serie 1 Olifanten, Serie 2 Vlinderserie Buitenland, Serie 3 Vogelserie Buitenland, Serie 4 Vogelserie Nederland, Serie 5 Vogelserie Costa Rica, Serie 6 Vlinderserie Nederland en nieuw Serie 7 Vlinderserie Costa Rica, oktober 2020. De tweede groep betreft “Familie-evenementen en Vakanties”.

Het menu van de genealogiepagina’s is aangepast en begint met een lijst “Index genealogiepagina’s”. Naar aanleiding van informatie die ik ontving van Willie Tuinier-Lock heb ik ook de introductie enigzins uitgebreid. Informatie over familieleden is zeer welkom. Het aantal pagina’s c.q. overzichten kan onbeperkt worden uitgebreid dus laat het vooral weten als je aanvullende of nieuwe informatie hebt. Ook heb ik contact gehad en een uitgebreid document ontvangen (april 2020) van Sjaak Vreugdenhil, het ‘boekwerk’ familie Lock . Dit boekwerk is samengesteld door Corry Stuifzand-Buitelaar en Roel Stuifzand.
Van Roland van Dooren aanvullende informatie ontvangen (mei 2020) over de familie C.v.Dooren. Stuur je informatie via deze  link aan de beheerder.

Op “Links” zijn een aantal URL’s voor websites waar familie informatie te vinden is. En een overzicht van websites van familieleden die een eigen website hebben. Nieuw toegevoegd zijn links die voorheen op de “Nieuwspagina” stonden.

Foto van de maand deze keer een foto van een Grote Zilverreiger gemaakt op het natuurgebied millingerwaard, november 2020.

Fotoserie 7 “Vlinderserie Costa Rica” versie 01 toegevoegd, oktober 2020. Het gaat om vlinderfoto’s genomen in (Noord-West) Costa Rica tijdens een vakantie in 2019. De foto’s zijn meestal gemaakt in de natuur en een paar in een vlindertuin.

De fotoserie 2 heet nu “Vlinderserie buitenland” versie 10, september 2020. Alle in Nederland voorkomende vlinders zijn overgebracht naar de Vlinderserie Nederland. Voor de duidelijkheid de serie betreft niet alleen dagvlinders maar ook nachtvlinders waarvan een aantal zgn dagactieve. Vlinderfoto’s zijn gemaakt “buiten” tijdens wandelingen op vakanties en in vlindertuinen. De gebruikte nummering is niet meer dan de volgorde van maken. Deze nummering loopt door zowel in de buitenland- als ook in de Nederland-serie.

Fotoserie 6 betreft “Vlinderserie Nederland” versie 04, augustus 2020. Alle gefotograveerde vlinders zijn “buiten” waargenomen. In versie 04 zijn nieuwe soorten toegevoegd dat zijn het “Bruin Blauwtje” en de “Sint Jansvlinder”. Van andere vlinders een betere foto toegevoegd of een bestaande foto vervangen.

De fotoserie 3 “Vogelserie buitenland” versie 10, oktober 2020 is uitgebreid met nog wat foto’s van vogels genomen in Avifauna. De namen van een aantal vogels heb ik recent gevonden en toegevoegd. De serie omvat soorten die niet in Nederland voorkomen. (of nog niet door mij zijn waargenomen in Nederland)

Fotoserie 4 “Vogelserie Nederland” versie 12, november 2020, nieuw zijn Gans Toendra Riet, Goudhaan en Valk Boom. Verbeterde opnamen van de Tafeleend en Gans Chinese Knobbel. De foto’s van genoemde soorten zijn genomen in de Lopikerwaard, in Alphen a/d Rijn en in de polder bij Harderwijk (langs het Veluwemeer).

Foto’s in “Vogelserie Costa Rica” fotoserie 5 ruim 50 soorten en 220 foto’s. Januari 2020, versie 2, nog wat foto’s toegevoegd waarvan de namen nog niet eerder bekend waren. De meeste foto’s zijn genomen in Noord-West- en een paar Centraal Costa Rica.

De vogels en vlinders zijn herkenbaar maar de kwaliteit van de plaatjes laat soms te wensen over. Dat komt omdat vogels/vlinders niet vaak stil zitten en ook vanwege mijn voorkeur voor de compact camera.